Waarom License to Heal?


De zorgkosten nemen elk jaar toe en er moet actie ondernomen worden om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden
Het ontwikkelen van geneesmiddelen gepaard gaat met een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid van die geneesmiddelen te garanderen
De prijs van dure geneesmiddelen niet in verhouding staat tot de onderzoek- & ontwikkelingskosten
1/3 van de wereldbevolking geen toegang heeft tot essentiële medicijnen

Wie zijn zijn wij?

License to Heal is een samenwerking van tien Politieke Jongerenorganisaties, gesteund door de academische ziekenhuizen, de gezondheidsfondsen en een groot aantal experts. Als jongeren zien we dat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van medicijnen steeds meer onder druk komt te staan en we zien het als onze plicht om over onze politieke verschillen heen te stappen om deze problemen aan te pakken. Iedere patiënt moet volgens ons de medicijnen krijgen die hij of zij nodig heeft, zonder dat de maatschappij hier krom voor moet liggen. We geloven dat dit mogelijk is en hebben een aantal voorstellen op papier gezet om dit te realiseren.

Volg ons

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom License to Heal

Of volg onze social media kanalen


Like ons op

Volg ons op

Steun ons!

Steun ons in onze strijd tegen te dure medicijnen en hou onze gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar!

Dit manifest wordt gesteund door de volgende organisaties:

Aids Fonds 

Alzheimer Nederland

Diabetes Fonds 

Epilepsiefonds 

Fonds Psychische Gezondheid 

Fonds verstandelijk gehandicapten 

VJA

Hart en Vaatgroep 

Hartstichting 

Health Action International 

Hersenstichting 

IFMSA-NL 

Johanna Kinderfonds 

KWF Kankerbestrijding

Longfonds

Maag Lever Darm Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting 

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 

Nierstichting 

Prinses Beatrix Spierfonds 

Reumafonds 

Revalidatiefonds 

Stichting MS Research 

Universities Allied for Essential Medicines

SOMO

WEMOS

Dit manifest wordt gesteund door de volgende professoren:

Prof. dr. E.J. Kuipers
Voorzitter NFU en voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC

Prof. dr. M.M. Levi
Bestuursvoorzitter University College Londen Hospitals en voormalig Voorzitter Raad van Bestuur Academisch Medisch Centrum (AMC)

Prof. dr. H. Büller
Directeur Stichting Fair Medicine, Hoogleraar Kindergeneeskunde Erasmus MC

Prof. dr. J.C. Clevers
Voormalig president KNAW, directeur Research Prinses Maxima Centrum

Prof. dr. H.V. Hogerzeil
Hoogleraar Global Health Universiteit Groningen, consultant World Health Organization

Prof. dr. C.A. Uyl-de Groot
Hoogleraar Health Technology Assesment VU, directeur institute for Medical Technology Assesment

Prof. mr. dr. B. C. A. Toebes
Associate professor Internationaal Recht Rijksuniversiteit Groningen directeur institute for Medical Technology Assesment

Mw mr. E.F.M. ‘t Hoen
Universitair Medisch Centrum Groningen

Prof. dr. J.J.M. van Delden
Hoogleraar Medische Ethiek UMC Utrecht

Prof. dr. C.E.M. Hollak
Hoogleraar en internist AMC